Contextuele leerlingbegeleiding


Contextuele Leerlingbegeleiding (CL) kan het best omschreven worden als: ”Begeleiding van leerlingen bij hun cognitieve en sociaal emotionele ontwikkelingstaken, in de context van voor hun belangrijke belevingsgebieden”.

Met andere woorden, de Contextuele Leerlingbegeleiding benadert leerlingen niet alleen als scholier, maar als “actor” in de dynamische wisselwerking tussen alle belevingsgebieden die belangrijk voor hen zijn.
De leerlingen krijgt meer zicht op wat waardevol is voor hen is en ze worden uitgenodigd om zelf acties te ondernemen om hun welbevinden te vergoten.

Uitgangspunt van CL is het ecologisch model van Bronfenbrenner en een aantal werkende principes uit de begeleidingsmethodieken Human Social Functioning (HSF) en Oplossingsgericht Werken (OGW).
Deze zijn in Contextuele Leerlingbegeleiding uitgewerkt voor de onderwijspraktijk.

Het is een methodiek waarin alle ontwikkelingtaken op verschillende belevingsgebieden bij de begeleiding betrokken worden.
De onderwijsprofessional (mentor, begeleider) gaat daarbij planmatig te werk en kan daarbij gebruik maken van een protocol.De Belevingsvragenlijst Scholieren (BVS) is een belangrijk hulpmiddel in het toepassen van de gesprekken in de Contextuele Leerlingbegeleiding.